Šiandien atkūrėme prieš dvyliką metų įsteigtą Lietuvos-Vokietijos Forumą, kuris padarys viską, kad pritraukti Vokietiją. Esu dėkinga būti išrinkta Forumo naująja vadove. Laukia dideli ir rimti darbai (verslo, energetikos, fintech, kultūros ir švietimo, dvigubos pilietybės, parlamentinio dialogo, miestų partnerysčių, demokratijos plėtros – rytų politikos ir kitose srityse) su puikia komanda. Dekoju visiems, ypač Forumo Valdybos nariams Ambasadoriui Evaldui Ignatavičiui, Vilniaus prekybos ir pramonės rūmų projektų vadovei Ritai Bacevičienei, Pramoninkų konfederacijos viceprezidentui bei BOD Valdybos pirmininkui Vidmantui Janulevičiui, buvusiam Seimo nariui (šiuo metu aktyviai dirbančiam) IQ žurnale Arvydui Vidžiūnui, taip pat Berlin-Chemie Menarini Baltic vadovui Algimantui Blažiui, didžiausios advokatų kontoros Ellex Valiūnas vadovui, diplomatams Ramūnui Misiuliui, Viktorui Gudavičiui, Andriui Grikieniui, Gintautui Vasiuliui, Rimai Vidžiūnienei, Mażvydo bibliotekos direktoriui Renaldui Gudauskui, ilgametei Forumo direktorei Rimantei Černiauskaitei-Kerienei, profesorei Bronei Narkevičienei, žurnalistui Kęstučiui Petrauskiui, verslininkui ir Adamkaus fondo vadovui Raimundui Mieželiui, buvusiam Seimo nariui Raimundui Paliukui, Vokietijos-Baltijos Prekybos ir pramonės rūmų Lietuvos vadovei Audronė Gurinskienė, menininkei Elvyra Katalina Kriauciunaite ir Forumo krikštatėviui Seimo nariui Ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui tapusiais Forumo nariais! Bei puikiam pagalbininkui Albert Komar.