Metiniame @AHKVilnius priėmime savo oficialioje atidarymo kalboje, vokiečių ambasadorė A.Viets pasidžiaugė Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų veikla ir pabrėžė verslo iniciavimo būtinybę, o taip pat atnaujintu Vokietijos-Lietuvos Forumu, kurio vienas iš svarbiausių prioritetų bus verslo ryšių tarp abiejų šalių plėtra.
Kartu su gerb D. Matulioniu, Ambasadore V. Viets, Ergo direktoriumi K. Bagdonavičium, A. Vydžiūnu, AHK vadu Baltijos šalims ir Ž.Pavilioniu.