Trijų Baltijos valstybių simbolizmas. Unikali paroda!
2018 m. balandžio 10 d. – liepos 15 d.
Musée d’Orsay
Parodoje pristatoma Estijos, Latvijos ir Lietuvos simbolizmo dailė, sukurta nuo XIX a. pabaigos iki 1918 metų. Tai profesionali, to meto Europos dailės tendencijas atspindinti dailė, kurta besiformuojančiose Baltijos šalyse. XIX a. pabaigoje Prancūzijoje gimęs simbolizmas paveikė visos Europos kultūrą, taip pat ir Baltijos šalių meną.
Šio meninio judėjimo temos – mitologija, folkloras, fantazija, sapnų ir vizijų pasaulis, dekadansas – atsispindi tokių Lietuvos simbolizmo klasikų, kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Petras Kalpokas, Ferdinandas Ruščicas, Adomas Varnas, Antanas Žmuidzinavičius, Latvijos menininkų Janio Rozentālio, Vilhelmo Purvīčio, Estijos kūrėjų Kristjano Raudo ir Konrado Vilhelmo Magio ir kitų kūriniuose.
Parodai iš viso atrinkti 133 kūriniai. Paroda siūlo pažvelgti į Estijos, Latvijos ir Lietuvos XIX-XX a. sandūros meną kaip į unikalų jų kultūrų kūrybingumą atskleidžiantį fenomeną. Dailininkų naudota mitų, legendų ir alegorijų kalba atspindi laikotarpį, kai Baltijos šalių menininkai pradėjo suvokti, kokį svarbų vaidmenį jie atlieka kurdami visuomenei reikšmingus įvaizdžius.