Atlantic Council konferencija Sarkatvelo, Tbilisyje. “Champianing the Frontlines of Freedom: Sustaining Support for the Region.”
Įdomios diskusijos ir įvairiapusiški pasisakymai. Dėkojame organizatoriams, Atlantic Council vice prezidentui D. Wilson, bei Lietuvos Ambasadai Gruzijoje, Ambasadoriui Giedriui Puodžiūnui.