Valstybės dienos proga Lietuvą savo vizitais pagerbė oficialios Baden-Würtenberg bei Saksonijos žemių delegacijos, taip pat Lietuvos- Vokietijos parlamentinės grupės pirmininkas Alois Karl, su delegacija. Vokietijos ambasadorė Angelika Viets šia proga subūrė visus ir Lietuvos- Vokietijos forumą savo rezidencijoje. Kartu su Lietuvos garbės konsulu Baronu Von Stetten, Konrad Adenauer Stiftung prezidente ir kitais garbingais Lietuvos draugais Vokietijoje nuoširdžiai sveikiname Jus visus su mūsų visų Valstybės diena!