Bundestago Baltijos grupės pirmininko gerb. Alois Karl kvietimu, kartu su aukšta Lietuvos Seimo delegacija (kurią šiandien priemė ir Bundestago pirmininkas Wolfgang Schäuble), Lietuvos Ambasadoriumi D. Semaška bei kitais garbingais svečiais, dalyvavau priėmime Berlyne. Džiaugiuosi, kad parlamentiniai ryšiai tvirtėja ir dėkoju Lietuvos – Vokietijos forumo draugui gerb. Alois Karl, kuris padeda Lietuvos vėliavą Berlyno politiniame žemėlapyje iškelti vis aukščiau!!