Visi kartu kuriame tiltus, kurie mus dar labiau suartina ir praturtina, pasakė Heseno Premjeras V. Bouffier, priimdamas Lietuvos garbės Konsule Hesseno Kancelarijoje, bei padėkodamas už Lietuvos ir kitų šalių vis didėjanti dėmesį vienai turtingiausių Vokietijos žemių, kuri pagal čia veikiančių konsulinių įstaigų skaičių netrukus gali pralenkti Miuncheną. Malonu, kad Premjeras ne tik šiltai prisiminė Lietuvą, bet ir mūsų Vasario 16-osios gimnaziją Hiutenfelde, kurioje išreiškė norą apsilankyti. Tikiuosi, kad Heseno Premjeras V.Bouffier kitais metais apsilankys ir Lietuvoje!