RestoredLithuania100

Simboliškas istorijos, praeities ir ateities susiliejimas mano namuose, penktadienį Vasario 16 dieną - garbingojo Lietuvos Šimtmečio proga, ne tik prisiminėme mūsų santykių su...

Pirmasis Lietuvos Ūkio ministro vizitas į Frankfurtą

Pirmasis Lietuvos Ūkio ministro V. Sinkevičiaus vizitas i Frankfurtą, kurį iniciavo Lietuvos-Vokietijos Forumas. Gerb. Ministras patikėjo, kad Frankfurte, kur šiuo metu steigiasi 20 naujų...

Vasario 16 šventė lietuvių gimnazijoje

Šiandieną Rennhofo pilies sodyboje, kur įsikūrusi ir Vasario 16 oji Gimnazija, bei VLB valdyba, Romuvos apylinkė lankėsi LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis ir Lietuvos...

Ministro V.Sinkevičiaus vizitas THM technikos universitete

Pirmasis Lietuvos Ūkio ministro V. Sinkevičiaus vizitas i Frankfurtą, kurį iniciavo Lietuvos-Vokietijos Forumas. Gerb. Ministras patikėjo, kad Frankfurte, kur šiuo metu steigiasi 20 naujų...

Knygos pristatymas Berlyne, Konrad Adenauer Stiftung

Puikus renginys Berlyne, Konrad Adenauer Stiftung. Garbingų žmonių iniciatyva, Lietuvos šimtmečio proga buvo buvo išleista knyga "Hundert Jahre Deutsch- Litauische Beziehung"( šimtas metų Lietuvos-...

LVF pirmininkės susitikimai Berlyne

Man buvo garbė susitikti ir su Kremliaus nužudyto Nemcovo dukterimi Žana Nemcova, įsikurusia Bonoje - sutarėme sujungti geriausias pajėgas Frankfurte, Bonoje ir Berlyne...