Ministro V.Sinkevičiaus vizitas THM technikos universitete

Pirmasis Lietuvos Ūkio ministro V. Sinkevičiaus vizitas i Frankfurtą, kurį iniciavo Lietuvos-Vokietijos Forumas. Gerb. Ministras patikėjo, kad Frankfurte, kur šiuo metu steigiasi 20 naujų...

Knygos pristatymas Berlyne, Konrad Adenauer Stiftung

Puikus renginys Berlyne, Konrad Adenauer Stiftung. Garbingų žmonių iniciatyva, Lietuvos šimtmečio proga buvo buvo išleista knyga "Hundert Jahre Deutsch- Litauische Beziehung"( šimtas metų Lietuvos-...

LVF pirmininkės susitikimai Berlyne

Man buvo garbė susitikti ir su Kremliaus nužudyto Nemcovo dukterimi Žana Nemcova, įsikurusia Bonoje - sutarėme sujungti geriausias pajėgas Frankfurte, Bonoje ir Berlyne...

Metinis AHK priėmimas

Metiniame @AHKVilnius priėmime savo oficialioje atidarymo kalboje, vokiečių ambasadorė A.Viets pasidžiaugė Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų veikla ir pabrėžė verslo iniciavimo būtinybę, o...

LVF atkūrimas

Šiandien atkūrėme prieš dvyliką metų įsteigtą Lietuvos-Vokietijos Forumą, kuris padarys viską, kad pritraukti Vokietiją. Esu dėkinga būti išrinkta Forumo naująja vadove. Laukia dideli...

B3 Biennale AWARD 2017

Džiaugiuosi,kad vienas garsiausių pasaulio Lietuvių menininkų JONAS MEKAS už viso savo gyvenimo pasiekimus buvo apdovanotas Frankfurte, mieste, kuris, jo paties žodžiais visada buvo intelektualinis...